Historia Ogrodu Saskiego w Warszawie

Ogród Saski w Warszawie to historyczny park miejski położony w centrum miasta. Jego historia sięga XVIII wieku i jest związana z rodziną Saskich monarchów, którzy mieli znaczący wpływ na rozwój Warszawy. Oto krótka historia Ogrodu Saskiego w Warszawie:

Początki:

Ogród Saski został założony w pierwszej połowie XVIII wieku na zamówienie króla Augusta II Mocnego, który był również elektorem saskim. Ogród zaprojektował niemiecki architekt Johann Sigmund Deybel. W 1717 roku król August II zakupił obszar terenów, które miały stać się przyszłym ogrodem. Obszar ten był położony na północ od Starego Miasta, w odległości spaceru od pałacu królewskiego. Ogród Saski był pierwotnie ogrodem królewskim, który służył jako rezydencjonalny teren wypoczynkowy dla monarchów i ich dworów. Był także miejscem licznych uroczystości i publicznych wydarzeń.

Ogród Barokowy

Ogród Saski pierwotnie miał charakter barokowy, złożony z ozdobnych alejek, fontann, tarasów i rzeźb. Barokowy styl Ogrodu Saskiego w Warszawie, podobnie jak inne ogrody w Europie z tego okresu, charakteryzował się formalnym i symetrycznym układem, rozmieszczaniem elementów geometrycznych oraz rozbudowanymi dekoracjami rzeźbiarskimi i architektonicznymi.

Przebudowy:

W latach 1766-1770 ogród przeszedł przebudowę w stylu rokoko pod kierunkiem architekta Szymona Bogumiła Zuga. Podczas tej przebudowy dodano wiele elementów charakterystycznych dla tego okresu, w tym ozdobne balustrady i płaskorzeźby. Przebudowa Ogrodu Saskiego nadała mu bardziej rokokowy i malowniczy charakter, który przetrwał do dzisiaj. To okres rokoko w ogrodzie sprawił, że miejsce to stało się bardziej urokliwe i przyjazne dla spacerowiczów, a zarazem zachowało jego historyczny i kulturalny znaczenie w Warszawie. Styl ten był bardziej organiczny i mniej formalny niż poprzedni barokowy układ ogrodu.

Wprowadzono nowe alejki, które tworzyły bardziej naturalny układ. Dodano kaskady, które zastąpiły wcześniejsze fontanny barokowe. Podczas przebudowy dodano tarasy i widoki, które pozwalały na podziwianie ogrodu z różnych poziomów i perspektyw. Roślinność była bardziej naturalna i bardziej swobodnie rozmieszczona niż w ogrodzie barokowym. Kwiaty, drzewa i krzewy były sadzone w sposób bardziej organiczny, tworząc bardziej swobodne i malownicze kompozycje. Zachowano niektóre elementy z poprzedniego okresu, takie jak rzeźby i niektóre alejki, które wpasowywały się w nowy, bardziej rokokowy kontekst.

Zniszczenia w wyniku II wojny światowej

Ogród Saski w Warszawie, jak wiele innych obszarów Warszawy, doznał ogromnych zniszczeń w wyniku II wojny światowej. Walki o Warszawę, która była jednym z epicentrów walk podczas Powstania Warszawskiego (1944), pozostawiły miasto w gruzach, a także zniszczyły wiele ważnych historycznych obiektów, w tym Ogród Saski.

Główne zniszczenia, jakie Ogród Saski poniósł w wyniku II wojny światowej, obejmowały: zniszczenie ogrodu, zburzenie Pałacu Saskiego, straty w drzewostanie, zniszczenie infrastruktury oraz uszkodzenia fontann.

 

Po zakończeniu wojny, Warszawa przystąpiła do trudnej odbudowy, w tym odbudowy Ogrodu Saskiego. Starano się przywrócić ogrodowi jego dawny blask, przywracając zniszczone elementy i dbając o zachowanie historycznego charakteru miejsca. Dziś Ogród Saski jest ponownie pięknym ogrodem miejskim, popularnym miejscem spacerowym i kulturalnym centrum Warszawy. Jednak zniszczenia wojenne wciąż pozostają ważnym elementem historii tego miejsca.

Historia Ogrodu Saskiego w Warszawie

Napisz do nas a skontaktujemy się z Tobą