Odrolnienie działki – ile kosztuje i od czego zacząć?

Odrolnienie działki to proces, który pozwala na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele budowlane lub inne cele użytkowe. Jest to często spotykana sytuacja, gdyż wiele osób chce wybudować dom na terenie, który wcześniej był wykorzystywany rolniczo. Jednakże, przed rozpoczęciem takiego procesu, warto zastanowić się, ile kosztuje odrolnienie działki i jak się za to zabrać.

Od czego zacząć?

Pierwszym krokiem jest sprawdzenie, czy działka znajduje się na obszarze, który został wyłączony z produkcji rolnej. W tym celu należy zasięgnąć informacji w Urzędzie Gminy, który udostępni nam mapę z zaznaczonymi terenami objętymi tym wyłączeniem. Jeśli nasza działka znajduje się na tym obszarze, to musimy złożyć w Urzędzie Gminy wniosek o wykreślenie jej z ewidencji gruntów rolnych.

Następnie musimy uzyskać decyzję o odrolnieniu. W tym celu należy złożyć wniosek do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Wniosek ten powinien zawierać m.in. informacje o lokalizacji działki, jej powierzchni oraz celu, na który ma zostać przeznaczona po odrolnieniu. Decyzja o odrolnieniu zostanie wydana po przeprowadzeniu odpowiednich badań terenowych i analizie dokumentacji.

Koszty odrolnienia działki

Koszty odrolnienia działki zależą od wielu czynników, takich jak powierzchnia działki, jej położenie oraz stopień skomplikowania procedur administracyjnych. W przypadku niewielkich działek koszty te mogą wynosić kilka tysięcy złotych, natomiast w przypadku większych działek koszt odrolnienia może wynosić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Wysokość opłat za odrolnienie wynika m.in. z faktu, że proces ten wymaga przeprowadzenia szeregu badań i procedur administracyjnych. Do najważniejszych z nich należą badania geodezyjne, które pozwalają na określenie granic działki oraz opracowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej. Ponadto, konieczne jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę.

Oprócz opłaty jednorazowej obowiązują również opłaty roczne, które stanowią 10% jednorazowej opłaty. Uiszcza się je przez 10 lat, jeśli wyłączenie gruntów z produkcji rolnej ma charakter trwały. Jeśli wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej ma charakter nietrwały, to opłatę uiszcza się przez cały okres wyłączenia, ale nie dłużej niż przez 20 lat. Jeśli w okresach tych grunt zmieni właściciela, to na nim ciąży obowiązek uiszczania opłat rocznych.

W przepisach przewidziano dwa wyjątki, które zwalniają z konieczności uiszczenia należności z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Dotyczą one sytuacji, gdy wyłączane grunty mają być przeznaczone na cele budownictwa mieszkaniowego:

  • do 0,05 ha w przypadku budowy budynku jednorodzinnego,
  • do 0,02 ha na każdy lokal mieszkalny w przypadku budowy budynku wielorodzinnego.

Procedura związana z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej i uiszczenie stosownych należności kończy procedurę odrolnienia działki. Jeśli uda Ci się przejść ją w całości, to możesz składać wniosek o pozwolenie na budowę.

Napisz do nas a skontaktujemy się z Tobą