• Powierzchnia 811 m²

Działka budowlana Warszawa Wilanów, Powsin

989 000 PLN 1 219 PLN / m²

[ENGLISH BELOW]

Prezentujemy piękną działkę w dzielnicy Wilanów, Powsin o numerze nr 128 i 131, obręb 1-06-80,
powierzchnia działki to 811 m2.

Opis nieruchomości:

Wymiary działki: 15 m x 44 m x 24 m

Wszystkie media w drodze.

1) Działka objęta MPZP przewidująca zabudowę jednorodzinną z możliwością usług.
Plan ustala dla kwartału Mj3:
– wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy – 0,6;
– maksymalną wysokość zabudowy – 10m;
– maksymalną ilość kondygnacji – 2,5;
– wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 60%;
– ukształtowanie linii zabudowy od strony ulic: 2KUL (ul. Przyczółkowa), 3KUL (ul. Przekorna), 16KUL (ul. Zapłocie);
– obsługę komunikacyjną od strony ulic: 3KUL (ul. Przekorna), 16KUL (ul. Zapłocie), 36KUD (ul. Kremowa), 55KPJ,
60KPJ, 61KPJ, 62KPJ, 64KPJ;
– obowiązek przeprowadzenia wyprzedzających badań archeologicznych, których koszt obciąża inwestora, przed
zmianą sposobu użytkowania gruntu w strefie oznaczonej na rysunku planu (badania archeologiczne
prowadzone są w uzgodnieniu i za zezwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie).
2) Plan ustala możliwość lokalizacji usług w parterach budynków projektowanych od strony ulic: 2KUL (ul.
Przyczółkowa), 3KUL (ul. Przekorna).
3) Plan dopuszcza zachowanie i modernizację istniejącej zabudowy mieszkaniowej.

Lokalizacja:

– blisko przystanku autobusowego,
– w okolicy biedronka, szkoła podstawowa, plac zabaw, stacja benzynowa
– 10 minut pieszo do lasu kabackiego
– w odległości 3,4 km od Południowej Obwodnicy Warszawy

Zapraszamy na prezentację.

Przedstawiona powyżej oferta ma charakter wyłącznie informacyjny, nie jest ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 par. 1 KC. Dokładamy wszelkich starań, żeby przedstawione informacje były aktualne i rzetelne.
—————————————

We present a beautiful plot in the Wilanów district, Powsin, no. 128 and 131, precinct 1-06-80,
plot area is 800 m2.

Property description:

Plot dimensions: 15 m x 44 m x 24 m

All media on the way.

1) Plot covered by the local development plan, providing for single-family housing with the possibility of services.
The plan is established for the Mj3 quarter:
– maximum development intensity index – 0.6;
– maximum building height – 10m;
– maximum number of storeys – 2.5;
– biologically active surface index – 60%;
– development of the building line from the side of the streets: 2KUL (ul. Przyczółkowa), 3KUL (ul. Przekorna), 16KUL (ul. Zapłocie);
– communication services from the streets: 3KUL (ul. Przekorna), 16KUL (ul. Zapłocie), 36KUD (ul. Kremowa), 55KPJ,
60KPJ, 61KPJ, 62KPJ, 64KPJ;
– the obligation to conduct advance archaeological research, the cost of which is borne by the investor, before
change in land use in the zone marked in the plan drawing (archaeological research
are carried out in consultation with and with the permission of the Provincial Conservator of Monuments in Warsaw).
2) The plan specifies the possibility of locating services on the ground floors of buildings designed from the side of the following streets: 2KUL (ul.
Przyczółkowa), 3KUL (ul. Przekorna).
3) The plan allows for the preservation and modernization of the existing residential buildings.

Location:

– close to the bus stop,
– nearby: Biedronka, primary school, playground, gas station
– 10 minutes on foot to the Kabacki forest
– 3.4 km from the Warsaw Southern Bypass

We invite you to the presentation.

The offer presented above is for information purposes only and is not a commercial offer within the meaning of Art. 66 pairs 1 CC. We make every effort to ensure that the information presented is current and reliable.
——————————————

Parametry oferty
 • Numer oferty: WE601581
 • Rynek: Wtórny
 • Powierzchnia: 811 m²
 • Telefon: Tak
 • Internet: Tak
 • Gaz: Tak
 • Woda: Tak
 • Prąd: Tak
 • Kanalizacja: Tak
 • Las: Tak
 • Park: Tak
 • Jezioro: Tak
 • Autobus: Tak
 • Basen w pobliżu: Tak
 • Apteka w pobliżu: Tak
 • Szpital w pobliżu: Tak
 • Żłobek w pobliżu: Tak
 • Przedszkole w pobliżu: Tak
 • Plac zabaw w pobliżu: Tak
 • Szkoła podstawowa w pobliżu: Tak
 • Sklep spożywczy w pobliżu: Tak
 • Ogrodzenie: siatka
 • Droga: asfaltowa

Współwłaściciel oddziału / Mokotów | Warszawa Mokotów

Jakub Modzelewski

Współwłaściciel oddziału / Mokotów | Warszawa Mokotów

Jakub Modzelewski

Skontaktuj się z
Jakub Modzelewski